wtorek, 23 kwietnia, 2024

Służba Więzienna: Stabilność zawodowa i liczne przywileje. Rusza Wiosenny nabór!

- Reklama -

Coraz więcej osób w Polsce myśli poważnie nad stabilizacją zawodową. Wielu z nich zdaje sobie sprawę, że zatrudnienie w Służbie Więziennej (SW) zapewnia liczne przywileje, takie jak tzw. trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień czy staż pracy.

Spotkania z uczniami ostatnich klas szkół średnich oraz hospitacje studentów uczelni wyższych sprzyjają posiadaniu tych informacji. Dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość poznania specyfiki pracy w SW i mogą podjąć świadomą decyzję o swojej przyszłości zawodowej.

Służba Więzienna jest trzecią co do wielkości służbą mundurową w Polsce. W jej szeregach pełni służbę 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Regularnie prowadzony jest nabór, dzięki któremu Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce wzmacnia swoje szeregi nowymi funkcjonariuszami.

Głównym zadaniem Służby Więziennej jest ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności. By to się udało, potrzebni są przeszkoleni, odpowiedzialni ludzie – szczególnie w dziale ochrony, na których spoczywa obowiązek dbania o bezpieczeństwo w jednostce przez całą dobę.

Duża jednostka penitencjarna to również mnogość zróżnicowanych etatów i wykwalifikowany personel. Za więziennym murem niezbędny jest nie tylko funkcjonariusz, który doprowadza i nadzoruje osadzonego, ale także osoby, które rozpatrują skargi, rozliczają wpływy i listy płac, prowadzą ewidencję osadzonych czy pilnują, by samochód, którym przemieszczają się funkcjonariusze, był sprawny. Dlatego też nabór do pracy w naszej jednostce prowadzimy na różne stanowiska – od strażnika działu ochrony po kadrowca czy psychologa.

Co można zyskać zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej:

– stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego;

– wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej: 4 300 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia
oraz 4 070 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu w zakresie szkoły podoficerskiej wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej: 4 870 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia oraz 4 560 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;

– możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby;

– dogodny rozkład czasu pracy w systemie 8 lub 12 godzinnym – wielozmianowym;

– na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby – 31 dni,
po 15 latach służby – 35 dni, po 20 latach – 39 dni urlopu wypoczynkowego;

– nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 4 170 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe – pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie a Ty ich zastępowałeś, wyróżnienie w formie urlopu;

– raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;

– dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę;

– zwrot kosztów dojazdu do służby;

– rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę.

Ponadto po 2 latach służby przechodząc do służby stałej zyskujesz prawo do uzyskania:

– zasiłku na zagospodarowanie w wys. ok. 4 310 zł netto;

– pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto;

– comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wys. ok. 310 zł netto;

Ponadto w II połowie 2025 roku przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce zostanie oddana do użytkowania  inwestycja w ramach Programu modernizacji Służby Więziennej
w latach 2022-2025 – przedsięwzięcie nr 7 – Poprawa warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych SW – „Funkcjonariusz Pro”.
W budynku znajdować się będzie 100 kwater tymczasowych przeznaczeniem dla nowoprzyjętych funkcjonariuszy nie posiadających własnej nieruchomości w miejscu pełnienia służby, bądź miejscowości pobliskiej.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby przystąpić do rekrutacji?

 • Podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniona ankieta personalna,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i świadectwa pracy,
 • wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
 • ankieta o ustaleniu źródła informacji o rekrutacji.

Gdy pozytywnie zweryfikujemy powyższe dokumenty, następny etap to …

 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,
 • test sprawności fizycznej kandydata,
 • komisja lekarska.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać   od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod nw. numerami telefonu jednostek:

 1. Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce, ul. Ciupagi 1, Warszawa, nr tel. (+48) 451 – 056 – 420;  (22) 321-76-12; (22) 321-75 – 16; 451-056-420
 1. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50
  nr tel. (+48) 695 – 886 – 606; (22) 640 – 82 -73, (22)  640-82-63, (22) 640-82-60, (22) 640-82-59.

oraz innych podległych jednostkach OISW Warszawa.

- Reklama -

Jesteś świadkiem interesującego wydarzenia?

Jesteś świadkiem wypadku, pożaru lub innego ważnego wydarzenia? wyślij do nas informacje, zdjęcie przez profil na Facebooku lub na adres email: kontakt@ycw.pl

Przeczytaj również

- Reklama -
- Reklama -

Najnowsze artykuły

Organizacja pogrzebów przez zakłady pogrzebowe

Zakłady pogrzebowe odgrywają kluczową rolę w organizacji ceremonii pogrzebowych, zapewniając kompleksową obsługę na każdym etapie. Ich głównym zadaniem jest...
- Reklama -

Podobne artykuły

- Reklama -